ALLMÄNNA VILLKOR 

1. Dessa allmänna försäljningsvillkor enligt nedan ("Försäljningsvillkoren") gäller Sophie by Sophies leverans till kunden av någon av de produkter som anges på denna webbplats http://www.sophiebysophie.com. Kunderna bör noggrant läsa försäljningsvillkoren innan de beställer några produkter från denna webbplats. Genom att beställa någon av Sophie by Sophies produkter, samtycker kunden till att vara bunden av försäljningsvillkoren. Kunden ska skriva ut en kopia av försäljningsvillkoren för framtida referens.

2. Genom att klicka på knappen "Jag accepterar" i slutet av orderprocessen accepterar kunden försäljningsvillkoren. Om kunden vägrar att acceptera dem kommer han eller hon inte att kunna beställa några produkter från denna webbplats.

3. Försäljningsvillkoren gäller från och med idag och tills de byts ut eller ändras enligt nedan.

DEFINITIONER

1. "Kund" avser den part som beställer Produkter på webbplatsen.

2. ”Leverans” avser när Produkterna levereras till Kunden.

3. ”Grace Period” avser rätten att annullera beställningen inom trettio (30) dagar från den dag som Kunden mottog Produkten / produkterna i enlighet med Svensk Distansförsäljning och Dörr-till-dörr-lagen (Sw Distans) - och hemförsäljningslagen).

4. ”Sophie by Sophie” betyder (SOPHIE by SOPHIE Sales AB) reg. Nej. [556976-6685], [Östermalmsgatan 26 A, 114 26 Stockholm], som är leverantör av de produkter som tillhandahålls på webbplatsen.

5. ”Produkt (er)” avser de produkter som säljs på webbplatsen och levereras av Sophie by Sophie.

6. ”Beställning” avser varje beställning som kunden gör på webbplatsen.

7. "Beställningsbekräftelse" avser när kunden får ett e-postmeddelande från Sophie by Sophie som bekräftar mottagandet av kundens beställning.

8. ”Webbplats” betyder Sophie by Sophies webbplats
http://www.sophiebysophie.com.

KÖP AV PRODUKTER

1. Produkter som presenteras på webbplatsen är beroende av tillgänglighet och ändras utan föregående meddelande.

2. Kunden får inte köpa produkter på webbplatsen och kan inte acceptera försäljningsvillkoren om kunden inte är 18 år och därför inte kan ingå ett bindande avtal med Sophie av Sophie.

3. För att köpa produkt (er) på Sophie via Sophies webbplats måste kunden bekräfta sitt godkännande av försäljningsvillkoren.

4. Kunden kommer att göra en beställning på webbplatsen genom att lägga till produkt (erna) i "Shoppingbag" och sedan gå till "kassan". Kunden måste också bekräfta sin beställning genom att klicka på knappen märkt "slutför köp" till kundens beställning.

5. Kundens beställning för produkt (er) ska betraktas som ett bindande erbjudande att köpa produkt (er) enligt försäljningsvillkoren.

6. Beställningar måste godkännas av Sophie by Sophie och tillgängligheten av de beställda produkterna. Om beställda produkter inte är tillgängliga kommer
Sophie by Sophie att meddela kunden via e-post och kunden harmöjlighet att antingen vänta tills produkten kommer att finnas i lager eller att annullera beställningen.

7. Efter att ha gjort en beställning kommer kunden att få ett e-postmeddelande från Sophie by Sophie som bekräftar mottagandet av kundens beställning ("Orderbekräftelse"), vilket utgör ett bindande avtal mellan kunden och
Sophie by Sophie.

8. Beställningsbekräftelsen kommer att innehålla alla detaljer om Produkt (er), Pris (er) för Produkt (er) inklusive moms och andra avgifter, leveransdatum,
leveranskostnader, betalningsvillkor, information om kundens rätt att annullera inom nådeperioden enligt nedan och andra tjänster som Sophie by Sophie tillhandahåller av Sophie by Sophie, och villkoren för att annullera
beställningen.

PRIS OCH BETALNING

1. Pris (er) för Produkt (er) anges i orderbekräftelsen.

2. Alla priser i orderbekräftelsen anges i [SEK, Euro, GBP och USD] och inkluderar tillämplig moms och andra skatter, leveranskostnader och potentiella C.O.D-avgifter. Att köpa produkt (er) från länder utanför Sverige kan också utgöra
betalning av tullar som inte ingår i priset. Eventuella tullar som ska betalas ska betalas av kunden till tullen eller andra relevanta myndigheter i det land där produkten / produkterna slutligen levereras.

3. Betalningen kan göras med kreditkort.

4. Vid kreditkortbetalning dras det förfallna beloppet omedelbart.

5. Vid sen betalning ska kunden betala dröjsmålsränta enligt en räntesats som med [åtta (8)] procentenheter överstiger referensräntan enligt räntelagen.

6. De priser som anges på webbplatsen och i varje orderbekräftelse ges med reservation för ökade leverantörspriser, tryckfel och eventuella felaktigt angivna specifikationer.

7. Produkten / produkterna förblir Sophie by Sophies egendom tills full betalning har gjorts.

LEVERANS

1. Leverans av produkterna i lager kommer att levereras inom 3-5 arbetsdagar. Smycken och specialbeställningar levereras inom cirka 4-6 veckor. Produkt (er) som för närvarande är slut i lager - Om du registrerar dig på vår väntelista får du ett e-postmeddelande när produkterna finns i lager igen.

2. Leverans av beställningar inom Sverige debiteras med en fast fraktpris. Leverans av beställningar inom andra europeiska länder debiteras med en fast fraktpris. Se Leveransperiod.

3. Sophie by Sophie förbehåller sig rätten att justera fraktpriserna och serviceavgifterna enligt ovan i enlighet med prishöjningar som inträffar under perioden mellan dagen då ordern gjordes och leveransdagen.

4. Risken för produkten / produkterna övergår till kunden vid leverans.

DRÖJSMÅL

1. Fördröjning på grund av Sophie by Sophies existerar om Produkt (erna) inte levereras eller inte levereras i tid och förseningen inte orsakades av Kunden, andra orsaker som Kunden inte är ansvarig för eller Force Majeure.

2. Vid fördröjning har kunden rätt att hålla inne betalning och kräva fullgörande av beställningen eller, om förseningen är av största vikt för kunden, annullera beställningen.

RÄTT ATT ANNULLERAS I NÅDSPERIODEN

1. Kunden har rätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen
att upphäva beställningen inom trettio (30) arbetsdagar från den dag som Kunden mottog Produkten / Produkterna (”Grace Period”) (Sw: ångerrätt).

2. Rätten att annullera utövas genom att skicka Produkten / produkterna till Sophie by Sophie med rekommenderad post.

3. Om beställningen annulleras inom Grace-perioden kommer
någon avgift som Kunden kan ha betalat för Produkten / Produkterna att återbetalas av Sophie by Sophie inom [14] dagar från den dag då Sophie by Sophie mottog de returnerade produkterna.

ANSVAR

1. Produkt (er) är / är defekta om Produkt (er) avviker från vad som anges i Beställningen eller i något avseende avviker från Kundens berättigade förväntningar baserat på information från Sophie by Sophie.

2. Om Produkt (er) är / är defekta har Kunden rätt att kräva reparation, återleverans, prisreduktion eller kompensation för att rätta till felet, hålla tillbaka betalningen, eller, om felet är av största vikt för Kunden, avbryta ordningen.

3. Sophie by Sophie har i första hand rätten att erbjuda reparation eller återleverans om det kan göras inom rimlig tid och utan några extra kostnader för kunden.

ÅTERVÄNDER

1. Kunden måste lämna in ett klagomål på den eller de defekta produkterna till Sophie by Sophie inom rimlig tid efter att felet upptäcktes (Sw: reklamation).

2. Kunden måste meddela Sophie by Sophie varför han eller hon anser att produkten eller produkterna är bristfälliga. Om klagomålet görs inom två (2) månader efter att felet upptäcktes görs det alltid på förfallodagen. Efter två (2) år har kunden förlorat sin rätt att göra ett klagomål, såvida inte någon garanti anger något annat.

3. Sophie by Sophie kommer bara att bära returkostnaderna om Produkt (er) är defekt eller levereras felaktigt.

4. Om reparation eller återleverans inte sker inom rimlig tidefter att klagomålet gjordes, har kunden rätt att kräva prissänkning eller att annullera köpet av relevanta produkter.

5. Rätten att avbryta utövas genom att skicka ett
e-postmeddelande till info@sophiebysophie.com eller genom att ringa+4686121240. Vid annullering av köpet av relevant(a) Produkt (er) ska Kunden returnera Produkt(er) i enlighet med returförfarandet som anges ovan.