För oss är hållbarhetsarbete en central del i alla led i vår produktionsprocess. 

Vi producerar hållbara smycken utan att kompromissa med den framtida generationens resurser. 

Så här arbetar vi med hållbarhet:

  • Vi återvinner allt spill och använder oss av återvunnen metall.
  • Vi använder miljövänligt förpackningsmaterial.
  • Vi återvinner metallskrot.
  • Vi slösar inte på vatten i vår produktionsprocess.
  • Vi använder lämpliga kemiska bortskaffningsförfaranden.
  • Vi följer standarden som skyddar mänskliga rättigheter och förhindrar utnyttjande av arbetskraft.
  • Våra diamanter kommer från konfliktfria källor enligt Kimberly-processen.
  • Våra fabriker har personal i laglig arbetsålder som har löner med avgifter till sin pension och som arbetar i en säker fabriksmiljö.