• Ni ska vara helt nöjda med det vi levererar och vi gör vårt yttersta för att försäkra oss om att varje Sophie by Sophie produkt håller högsta kvalitet. Vi lämnar därför en garanti mot tillverknings- och materialfel på tre år.
  • Garantin gäller under förutsättning att smycket vårdats och använts enligt våra anvisningar (skötselråd) samt att certifikatet är ifyllt och undertecknat av oss eller behörig återförsäljare.
  • För garantin och köpet i övrigt gäller svensk lag och eventuell tvist skall avgöras av behörig svensk domstol.